ผวจ.ลำพูนยืนยัน ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัด พร้อมมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบวันต่อวันอย่างเข้มข้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หน่วยงานส่วนราชการ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประชุมเรื่องการวางมาตรการคุมเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมการหารือ ร่วมกับสถานประกอบการ ในการตรวจสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้การกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ 8 เม.ย.2564 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้นศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน

 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในเรื่องการวางมาตรการคุมเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ จ.ลำพูนแล้ว นายวรยุทธฯ กล่าวว่า ณ เวลานี้(เวลา 16:30 น.) จ.ลำพูน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดแต่อย่างใด แต่เป็นผู้ติดเชื้อฯที่จาก จ.เชียงใหม่ที่เข้ามาทำงานในสถานประกอบการของ จ.ลำพูน สำหรับ ขณะนี้ทาง จ.เชียงใหม่ได้นำผู้ป่วยรายนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดแล้ว

ขณะเดียวกัน สถานประกอบการแห่งนี้(ขอสงวนนาม)ที่ผู้ติดเชื้อฯเข้ามาทำงาน ได้มีการปิดสถานประกอบการ เพื่อทำความสะอาดทั้งหมดตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ทั้งนี้ ทาง จ.ลำพูน ต้องมาบริหารจัดการกลุ่มที่ทำงานร่วมกันผู้ป่วยรายของ จ.เชียงใหม่ โดยนำผู้สำผัส หรือผู้เสี่ยงสูงเข้าไปทำการ Local Quarantine เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 ราย เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและทำงานในห้องเดียวกัน ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ได้ใกล้ชิด แต่อาจจะทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีการ Self Quarantine และให้มีการติดตาม สังเกตอาการของตนเอง และให้มีการรายงานผลการสังเกตอาการของตนเองต่อทางสถานประกอบการ และโรงพยาบาลลำพูนด้วยอย่างใกล้ชิด

ในขณะเดียวกันในเรื่องของการระวัง และป้องกันของผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง อาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อจากสถานบริการ สถานประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่หลายจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงของ จ.ลำพูน ขณะนี้ได้มีการให้รายงานตัวของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด รวมถึงผู้ที่ทำงานในผับ บาร์ คาราโอเกะ นักดนตรี ดีเจ จะต้องมารายงานตัว ในส่วนของร้านค้าและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ จะต้องทำการลงทะเบียน ขึ้นทะเบียน เพื่อรายงานให้กับจังหวัดทราบ เพื่อให้ทราบว่ามีบุคลที่เดินทางมาจากสถานบริการ สถานประกอบการที่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยง เข้ามาทำงานที่ร้านของตนเอง หรือไม่ ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้ทำทะเบียนอย่างชัดเจน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น