น่าน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.  นายวิบูรณ์ แววบันฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมกับ นายแพทย์นายวรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
และแพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน แถลงข่าวว่า จังหวัดน่าน พบผู้ป่วยโควิด 19 ชายไทย อายุ 41 ปี รายละเอียดตามไทม์ไลน์

ด้านแพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า พบผู้ป่วยโควิด 19 ชายไทย อายุ 41 ปี ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน คนไข้มีอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน ให้กักตนเอง อยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)ทันที

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ DMHTTA  โดย D อยู่ห่างกันไว้ M ใส่แมสกัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่าน(ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น