ด่วนน่าน เตรียมประกาศ กักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม มีผลบังคับใช้ 9 เมษายนนี้

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน ให้กักตนเอง อยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน

 

 

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)ทันที ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ DMHTTA  โดย D อยู่ห่างกันไว้ M ใส่แมสกัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ
จังหวัดที่เดินทางไปแล้วต้องกักตัว 14 วัน มี 22 จังหวัด ดังนี้
1.นครราชสีมา
2.น่าน
3.ชัยนาท
4. ขอนแก่น
5.บรีรัมย์
6.สุราษฎร์ธานี
7.ชุมพร
8.เชียงใหม่
9.ลำพูน
10.นครศรีธรรมราช
11.อุบลราชธานี
12.นครพนม
13.สุรินทร์
14.สกลนคร
15.สระแก้ว
16.นครนายก
17. สงขลา
18.มหาสารคาม
19.พิจิตร
20.เพชรบูรณ์
21.นครสวรรค์
22.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น