อช.ศรีลานนา ซ้อมแผนกู้ชีพกู้ภัยทางบก และทางน้ำ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมเจ้าหน้าร่วกัน ดำเนินการซ้อมแผนการกู้ชีพกู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลังเกิดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 ณ แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น