วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ประกาศเลื่อนการจัดงานประเพณี พีธีสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2564

ตามที่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีสมโภชและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ระหว่าง วันที่ 11-17 เมษายน เป็นประจำทุกปี

เนื่องด้วย ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมโรค ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอเลื่อนการจัดงานประเพณีพิธีสมโภชพระพุทธสิงค์ ประจำปี 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น