ประชาชนแห่ไหว้ “หลวงพ่อทันใจ” วันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าวัดให้สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พาครอบครัวบุตรหลานเดินทางขึ้นไปกราบสักการะ หลวงพ่อทันใจหรือ พระเจ้าทันใจภายในวัดไทยสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง และครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ ก่อนที่จะเข้าไปในวัดจซึ่งมีตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลสแกนคิว อาร์โค้ดแอพลิเคชั่น “หมอชนะ” และให้ทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค คณะกรรมการวัดไทยสามัคคี บอกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาทำบุญในวันสงกรานต์วัดไทยสามัคคีค่อนข้างจะน้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แต่ก็ยังดีที่มีนักท่องเที่ยวมาทำบุญมากกว่าทุกวัน สำหรับหลวงพ่อทันใจ หรือพระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้น เพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธิ์ พร้อม มวลสารต่าง ๆ อันเป็นมงคล ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีหัวใจ และอวัยวะภายใน ที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน พร้อมทั้งกระดูกที่ทำจากไม้มงคลของล้านนา ดังนั้น พระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจ จึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอันเป็นสัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อว่า จะสำเร็จโดย “ทันใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น