ยอดผู้ป่วยโควิด จ.แพร่ฉุดไม่อยู่ พุ่งไปเป็น 18 ราย ส่วนใหญ่มาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยดังใน จ.เชียงใหม่

จ.แพร่แถลงข่าวยอดผู้ป่วยโควิด 16 ฉุดไท้นู่ตอดเป็น 18 รายโดยบ่ายวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงขวัญหทัย มงคล ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจพบผู้ป่วยโรค covid-19 ของจังหวัดแพร่ เพิ่มเติมอีก 5 ราย จากวันที่ 12 เมษายน 2564ที่ตรวจพบจำนวน 13 ราย รวม 18 ราย

โดยผู้ป่วย รายที่ 14 อายุ 22 ปี เพศ หญิง อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ภูมิลำเนา ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ , ผู้ป่วยรายที่ 15 เพศ หญิง อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4ภูมิลำเนา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ , ผู้ป่วยรายที่ 16 เพศ ชาย อายุ 56 ปี อาชีพ พนักงานส่งของ ภูมิลำเนา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ , ผู้ป่วยรายที่ 17 เพศ ชาย อายุ 31 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (ร้านกาแฟ) ภูมิลำเนา ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ , ผู้ป่วยรายที่ 18 เพศ หญิง อายุ 18 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ภูมิลำเนา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ตรวจพบยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ตรวจพบของจังหวัดแพร่ ทันตแพทย์หญิงขวัญหทัย มงคล กล่าวว่า ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องปฏิบัติตนด้วยการกักตนตัวเองตามคำแนะนำของเจ้ากน้าที่สาธารณสุข ซึ่งภายใน 5 วัน บางครั้งไปตรวจกาเชื้ออาจจะไม่พบเชื้อ และทำให้ดีใจว่าตนเองไม่ติดเชื้อ และเผลอออกไปร้านกาแฟ หรือออกไปพบปะผู้คนในพื้นที่อื่นๆ จากนั้นเมื่อมาตรวจซ้ำอีกภายหลังกับพบเชื้อว่าตนเองป่วย ก็จะทำให้เชื้อนั้นกระจายไปยังบุคคลอื่นๆต่อไป จึงขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตนเอง จนกว่าจะครบ 14 วัน หรือตรวจหาเชื้อในช่วงท้ายๆและไม่พบแล้วถึงจะมั่นใจ

สำหรับจังหวัดแพร่นั้นขณะนี้โรงพยาบาลแพร่สามารถรองรับผู้ป่วย covid-19 ได้เพียง 30 เตียง โรงพยาบาลร้องกวาง 25 เตียง หากมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นจังหวัดแพร่ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รองรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 80-100 เตียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น