ผวจ.ลำพูน ติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ 150 เตียง ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบกล้องวงจรปิด

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.ลำพูน , พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผอ.รพ.ลำพูน , นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน ร่วมกันตรวจติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ณ รพ.ลำพูน สาขา ต.เวียงยอง เลขที่ 106 ถนนโยธาธิการ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยสามารถรองรับผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จำนวน 150 เตียง ที่สามารถเปิดใช้ได้แล้วในวันนี้ (14 เม.ย. 64)

ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า จ.ลำพูนเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัด สามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัด ที่ไม่มีอาการรุนแรงได้ โดยจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแล มีพื้นที่สำหรับการผ่อนคลาย ให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมออกกำลังกาย และพักเปลี่ยนอิริยาบถ มีห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบกล้องวงจรปิด และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนต้องช่วยกัน จำกัดการแพร่เชื้อด้วยการเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรค

 

โอกาสนี้ ได้มีบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน และอีกหลายหน่วยงาน มอบเวชภัณฑ์ และสิ่งของอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย และผู้ที่เฝ้าระวังอาการจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม หากผู้ใดที่มีความประสงค์สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-5472

 

-3714 และ 06-5472-3715

ร่วมแสดงความคิดเห็น