สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ !! ผู้มีความเสี่ยงสูงปลอดโควิด-19 จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในพื้นที่ต่อเนื่องเข้มงวดทุกวัน

นายอรรถพร ศรีเหรัญผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สั่งการสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำความสะอาด พื้นที่อย่างเนื่อง หลังจาก พบนักศึกษาฝึกงานติดโควิด-19 ที่ผ่านมา

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้มอบหมาย ให้ทุกฝ่ายทำความสะอาดพื้นที่และฉีดพ่นเป็นซิลเวอร์นาโน (Nano9) ทุกๆ วันโดยจัดเจ้าหน้าที่สลับเวรกันมาปฎิบัติงานทำความสะอาดและฉีดพ่นนาโน 9 ในพื้นที่ เช่นถนน อาคารสถานที่ ส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ อควาเรียม รถบริการนำชม รถกอลล์ ห้องทำงาน สำนักงาน และสถานที่รองรับประชาชนอย่างเข็มงวดในช่วงงดบริการเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในอนาคตต่อไป


ล่าสุดผลการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด ไม่ติดโควิด-19 แต่ต้องกักตัว 14 วัน และทำการตรวจซ้ำตามมาตราการที่รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น