พร้อมแล้ว !! โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แม่โจ้ รองรับผู้ป่วยโควิดแล้ว 400 เตียง หลังจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 15 เม.ย. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ในตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ส่งผลทำให้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสนาม ที่ทางจังหวัดได้มีการเปิดใช้พื้นที่ของห้องโถงศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเจ็ดรอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ตอนนี้จำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอ จึงได้มีการเปิดพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น

โดยล่าสุดที่ช่วงบ่ายวานนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมพื้นที่ของบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้กล่าวขอบคุณกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร ที่ได้ช่วยเหลือจังหวัด เชียงใหม่ โดยอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดทำโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังกล่าวให้กำลังใจกับนายอำเภอสันทราย ทีมแพทย์ ทีมสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด เตรียมเตียงนอน และวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของทุกฝ่ายในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้โดยเร็ว

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาดตามการร้องขอการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสนองนโยบายกระทรวง อว. ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยทางโรงพยายาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

โดยทางโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมพร้อมแล้วสำหรับผู้ป่วยชายที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์​ประชุม​และจัดแสดง​สินค้า​นานาชาติ​เฉลิม​พระเกียรติ ​7 รอบ​ พระชนมพรรษา มาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 400 เตียง โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดที่ตรวจพบเชื้อ จะนำตัวมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อทำการจำแนกอาการของผู้ป่วย เพื่อทำการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยชาย ที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มาก่อนแล้วเท่านั้น และขณะนี้ก็เกือบจะมีความพร้อมในการเปิดใช้งาน และเตรียมพร้อมนับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษาในพื้นที่แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น