ผู้โดยสารสายการบิน สุวรรณ-น่าน และดอนเมือง-น่าน เช็คด่วน !! หากเดินทางในช่วงวันเวลา ให้รีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ผู้ที่เดินทางด้วยสายการบินดังนี้ ขอให้สังเกตตนเอง หากมีอาการ ให้รีบเข้ารับการตรวจ ทันที !!

  • หากท่านเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ สุวรรณ-น่าน เที่ยวบิน WE158 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.45-16.00 น. ที่นั่งแถว 31-35 ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน หากมีอาการให้รีบไปตรวจ
  • หากท่านเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ดอนเมือง-น่าน เที่ยวบิน FD3556 วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.30-16.30 น. ที่นั่งแถว 6-10 ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน หากมีอาการให้รีบไปตรวจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น