ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 27 จังหวัดน่าน

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 27 ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน ทั้งนี้ทีมสอบสวน และควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ โรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน #savenan

ร่วมแสดงความคิดเห็น