สาธุ! เจ้าคณะตำบลผาบ่อง เสกน้ำมนต์พ่นไล่เชื้อร้ายโควิด-19 พ้นหมู่บ้าน

ช่วงค่ำวันที่ 15 เมษายน 2564 กำนันตำบลผาบ่อง นายอมร ศรีตระกูล ร่วมกับ เจ้าคณะตำบลผาบ่อง/เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ พระครูอนุกูลศีลสังวร ประกอบพิธีเสกน้ำมนต์ ไล่เชื้อโรคร้ายโควิด-19 เพื่อนำไป ฉีดพรมทั่วบ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ในยามเกิดวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หวังปัดเป่าโรคร้าย ภัยพิบัติให้ออกจากพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับมาประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว โดยได้ร่วมประกอบพิธีสวดทำน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนจะนำน้ำมนต์ที่ปลุกเสก ไปฉีดพ่นทั่วหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นที่พึ่งทางใจในยามเกิดโรคร้ายขึ้น ทั้งนี้ ได้ทำบุญสวดพุทธมนต์รอบหมู่บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน พร้อมให้ชาวบ้านสรงน้ำพระพุทธรูป ต้อนรับประเพณีสงกรานต์ของไทย และในช่วงค่ำวันเดียวกัน ได้ทำพิธี ขอขมาพระสงฆ์ ณ วัดผาบ่องเหนือและผาบ่องใต้ ตามประเพณีไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น