ด่วน‼️ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมทุกชนิด ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ อีกทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคคัดกรองอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น