แพร่ จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่พร้อมนางมาลี ชัยธิ นางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมหารือกับวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ในการจัดทำ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น