(มีคลิป) น่านเริ่มลดเที่ยวบินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนื่องจากปัญหาโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน น่านนคร ได้กล่าวว่า มาถึงวันนี้ผู้โดยสารลดลง แต่จำนวนเที่ยวบินของเราก็ยังมากอยู่ แต่หลังจากวันที่ 19 เมษายน 2564  เที่ยวบินก็จะลดลง ก็จะเหลืออยู่วันละ 2 เที่ยวต่อวัน ตอนนี้ผู้โดยสารก็น้อยด้วย จากวันละพันกว่าคนต่อวัน  มาช่วงสงกรานต์ก็เหลือประมาณ 500-600 คนเท่านั้นเอง   และก็มาถึงวันนี้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากกระแสของโควิดค่อนข้าง จะมีผลกระทบกับความรู้สึกของประชาชน  มันเป็นทุกจังหวัด  ทุกคนก็ต้องระวังตัว ไม่ได้ไปไหน  แต่เป็นข้อดี ประชาชนไม่เดินทาง  ก็คงจะมีสายการบินแอร์เอเชียให้บริการวันละ 1 เที่ยว  นกแอร์ก็จะบิน ประมาณ 3 เที่ยว ต่อ 1 อาทิตย์   และไทยสมายก็ประมาณ 3 วัน ต่อ 1 อาทิตย์เหมือนกัน วันหนึ่งก็ประมาณ  2 เที่ยวต่อวัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น