ชุมชนดอยช้าง เข้มด่านคัดกรองโควิด-19 แนะอยู่บ้าน 14 วัน หวังลดอัตราเสี่ยงในหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 นายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้นำ จนท.จัดตั้งด่านคัดกรองชุมชนดอยช้าง เพื่อสกัดโควิด-19 โดยบูรณาการทั้งจุดขาเข้าและขาออกหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด/3 หมู่บ้าน โดยดำเนินการให้มีการคัดกรองบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง ให้คำแนะนำผู้เดินทางขาเข้า/ขาออกพื้นที่ มีความตระหนักรู้แนะควรพักอยู่บ้าน 14 วันตามข้อสั่งการของ ผวจ.เชียงราย หากจำเป็นเดินทางต้องป้องกันตนเองตามแนวทางสาธารณสุข ตลอดจนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากทางราชการ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อสม.และหมออนามัย ออกเยี่ยมผู้กักตัวเสี่ยงจากพื้นที่สีแดง อีกทั้งแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อในชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจแก่ชาวบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น