รับเตียงสนามแบบกระดาษจำนวน 100 ชุดจาก SCG Packing เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดลำพูน

เมื่อ 18 เม.ย.64 ,1330 น. กองพลทหารราบที่7 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า จัดกำลังพลจำนวน 20 นาย ร่วมกับ ชป.ศปก.จว.ล.พ.(ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน) ตร.ภูธร จว.ล.พ. และอบจ.ล.พ.ดำเนินการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน ณ อาคารหอประชุม อบจ.ลำพูน โดยได้รับเตียงสนามแบบกระดาษจำนวน 100 ชุดจากบริษัท SCG Packging จำกัด(มหาชน) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดลำพูนโดยสถานการเมื่อ 18เม.ย.64 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 12รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวน 141 ราย ในขณะที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่1 (โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยอง) สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดประมาณ 150 ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น