ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เผย ศบค.จังหวัดออกคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินเพิ่ม 3 ฉบับล่าสุด คุมการแพร่ระบาดโควิดมั่นใจมีสถานการณ์ดีขึ้น หลังช่วง 2-3 วัน ยอดผู้ติดเชื้อไม่เกิน 200 ราย ขณะที่ยอดสะสมแล้ว 2,233 ราย พร้อมเร่งมาตรการเชิงรุกต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เผย ศบค.จังหวัดออกคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินเพิ่ม 3 ฉบับล่าสุด คุมการแพร่ระบาดโควิดมั่นใจมีสถานการณ์ดีขึ้น หลังช่วง 2-3 วัน ยอดผู้ติดเชื้อไม่เกิน 200 ราย ขณะที่ยอดสะสมแล้ว 2,233 ราย พร้อมเร่งมาตรการเชิงรุกต่อเนื่อง

วันที่ 18 เม.ย.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม 196 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ ในการระบาดรอบใหม่นี้อยู่ที่ 2,233 ราย

 

จากสถานการณ์นี้เอง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งฯ รวม 3 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยคาดหวังว่าการออกประกาศดังกล่าวช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่กำลังมีแนวโน้มดีขึ้น ในช่วง 2-3 วันหลังมานี้พบผู้ติดเชื้อในระดับไม่เกิน 200 ราย ถือว่าลดลงในช่วงแรกที่พบผู้ติดเชื้อวันละ 200 รายขึ้นไป และขณะนี้ยังคงมีการตั้งจุดตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชุมชนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจเจอเชื้อเพิ่มมากขึ้นและสกัดการแพร่ระบาดได้

 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองลดลง แต่ยอดผู้ติดเชื้อในต่างอำเภอกลับกระจายเพิ่มมากขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการและประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยหากสงสัยว่าตนติดเชื้อ หรือมีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามจุดตรวจต่าง ๆ ทั้งที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ รวมถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งรัฐและเอกชน

สำหรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคำสั่งเพิ่ม 3 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ร้านอาหารเปิดให้บริการได้ถึง 23.00 น. และให้นั่งรับประทานอาหารได้ถึง 21.00 น. // ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร // ขยายเวลาปิดสถานบริการไปจนถึง 30 เม.ย. // ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และ คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง 21.00 น. // ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้ถึง 23.00 น. และ เปิดได้ในเวลา 04.00 น. // สถาบันการศึกษางดการเรียนการสอน และ กิจกรรมต่าง ๆ ห้ามมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 50 คน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

ร่วมแสดงความคิดเห็น