สถานการณ์โควิด-19 รพ.นครพิงค์ (18 เมษายน 2564)

จำนวนผู้ป่วยสะสม 107 ราย เป็นผู้ป่วยจากการระบาดระลอกใหม่ 73 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในรพ.นครพิงค์ 33 ราย
ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในรพ.นครพิงค์ มีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น โดยเป็นผู้ป่วยที่รับส่งตัวมาจากรพ.สนามหรือรพ.ชุมชน ที่มีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้น สลับกับผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการเบาหรือทุเลาลง ที่ย้ายออกจากรพ.นครพิงค์ เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่าต่อไป
ในส่วนของการคัดกรองมีแนวโน้มลดลงและพบว่าอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงด้วย แม้ว่าในภาพรวมของจังหวัดจำนวนผู้ติดเชื้อจะยังไม่ลดลง แต่หากไม่เกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นในเร็วๆนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายวันของจ.เชียงใหม่ อาจจะลดลงในอีก 1-2 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น