ลำปาง แถลงสถานการณ์โรคโควิด–19 วันที่ 19 เมษายน 2564 ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ 129 ราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด–19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 123 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็น เพศชาย 58 ราย เพศหญิง 65 ราย เป็นคนลำปาง 123 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 57 ราย แจ้ห่ม 16 ราย แม่เมาะ 7 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 9 ราย แม่ทะ 5 ราย ห้างฉัตร 5 ราย เมืองปาน 4 ราย วังเหนือ 3 ราย งาว 3 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 1 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และอำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 123 ราย
และในช่วงเย็นวันนี้( 19 เมษายน 2564 ) ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ณ เวลา 17.18 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดเพิ่ม เป็น 129 ราย (จำหน่ายออก 1 ราย) ซึ่งรายละเอียดเพศและไทม์ไลน์จะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไป
ขณะเดียวกันทางจังหวัด ขอความร่วมมือชาวลำปางเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการดังต่อไปนี้ ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที


• มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วบโควิด 19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
• ไม่มีอาการ แต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
• ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย
• ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย
• ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
โดยแถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 113-116 และ 118-119 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่แนบมา ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 และ 120-123 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น