(มีคลิป) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมรับมือผู้ป่วยโควิดหนัก ICU และผู้ป่วยโควิดทั่วไป Cohort Ward

สถานการณ์ วันที่ 20 เม.ย. 2564 : 08:00 น. มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 9 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 8 ราย ณ รพ.ประสาทเชียงใหม่ ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

สำหรับสถานการณ์ รพ.สนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 เม.ย. 2564 : 08:00 น.มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.สนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 จำนวน 19 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 340 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 165 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 175 ราย ผู้ป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มที่ จากทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” เบื้องหลังการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ICU ความดันลบ สำหรับผู้ป่วยหนัก COVID-19 รพ.ประสาท , Cohort Ward หอพักหญิง 5  คลินิกโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ EID Clinic

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น