อ.แม่อาย ป้องกันเข้ม สานนโยบายจังหวัดตรวจพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 19 เม.ย.2564 เวลา 23.00 น. ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ออกตรวจร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36 และ 38/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์ร้านสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2564 เรื่องมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีให้เปิดบริการไม่เกิน 23.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น