สถานการณ์ COVID-19 จ.น่าน ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย

น่านประกาศด่วน หากท่านเป็นผู้ที่ไป ร้าน X2-NAN อ.เมือง จ.น่าน ตั้งแต่ วันที่ 6 เม.ย.64 เป็นต้นมา ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน ย้ำ ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน หากมีอาการไม่สบาย ให้รีบไปติดต่อที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีอาการ และต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ไปตรวจคัดกรอง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โรงพยาบาลน่าน สาขา 2) ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เม.ย. 64 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และไม่ปะปนกับกลุ่มเสี่ยงอื่น ให้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลน่าน สาขา 2)
โทร. ปรึกษา 054-7 19000 ต่อ 3301, 3302 ในเวลาราชการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สสจ.น่าน

สถานการณ์ COVID-19 จ.น่าน ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 20.00 น. ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย (ผู้ป่วยสะสม 39 ราย)  นับตั้งแต่เมื่อวานหลัง 18.00 น. 6 ราย วันนี้ 4 ราย (10 ราย) *** อำเภอที่พบผู้ป่วยโควิด-19  เมืองน่าน (17 ราย)  เชียงกลาง (8 ราย)  ปัว (5 ราย)  นาน้อย (5 ราย) ภูเพียง (5 ราย)  เวียงสา (4 ราย) ท่าวังผา (2 ราย)   นาหมื่น (1 ราย)  บ้านหลวง (1 ราย)

อำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สองแคว  ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ สันติสุข แม่จริม
ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน สสจ.น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น