ผวจ.น่าน สั่งการทุกด่านตรวจเข้ม ป้องกัน covid-19 ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ไม่กักตัว และให้ข้อมูลเป็นเท็จ เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน  พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 48 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาลน่าน 33 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 15 คน  มีผู้สัมผัสเสี่ยง 682 ราย  และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ด่านตรวจหลัก ที่อยู่ในสามอำเภอและจุดคัดกรองอีก 4 แห่ง เพิ่มความเข้มในการคัดกรอง ด่านตรวจต่างๆห้ามละเลย ทุกคนที่เข้าจังหวัดต้องผ่านการตรวจคัดกรองแม้แต่คน ที่ออกไปในจังหวัดอื่นก็ต้องคัดกรอง หากไปในจังหวัดเสี่ยงกลับมา ต้องกักตัวทุกรายและต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทุกคน ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้จากรายงานพบว่าผู้ที่เข้าพื้นที่จากกลุ่มที่เดินทางจากกลุ่มเสี่ยง 18 จังหวัด บางคนไม่ให้ความร่วมมือและไม่กักตัวเอง ก่อให้เกิดการระบาดของโรคเช่น คลัสเตอร์เชียงกลางซึ่งมาจากจังหวัดระยอง ตอนนี้เน้นย้ำให้อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอ ผู้นำชุมชน ให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นและตัดวงจรให้ได้ ฝากทุกอำเภอกำกับดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้มงวดกวดขัน หากมีปัญหาให้นายอำเภอเข้าไปช่วยแก้ปัญหา และหากพบว่าฝ่าฝืนไม่กักตัว สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทุกราย  ขณะเดียวกันขอให้ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทำความเข้าใจ กับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เรื่องการจัดงาน ที่มีการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ให้ทำการประเมิน หากมีความเสี่ยงสูง ไม่อนุญาตให้จัด

งานข้อมูลจาก อำเภอเวียงสา พบว่าประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาผ่านด่านห้วยน้ำอุ่นกว่า 7 หมื่นคน คนเดินทางออกกว่า 5 หมื่นคน และมีรถผ่านกว่า 35,000 คัน ขณะเดียวกันให้หน่วยงานต่างๆไป พิจารณาดำเนินการ จัดทำแผน  WORK FROM HOME เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันพรุ่งนี้ (20 เมษายน 2564 ก่อน 12.00 น.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น