ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ในลำพูนเพิ่ม 18 ราย รวมสะสม 174 ราย วันที่ 20 เม.ย.64

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกใหม่เพิ่ม จำนวน 18 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 20 เมษายน 2564 สะสม จำนวน 174 ราย ประชาชนสามารถดูข้อมูลการเดินทางผู้ติดเชื้อได้ที่ Facebook ในโฮมเพจ “ศูนย์ข่าวโควิด-19 ลำพูน”

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการติดต่อสัมผัสกัน ในกลุ่มครอบครัว และผู้ใกล้ชิด กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน บุคคลวัยทำงาน และผู้สูงอายุ จึงขอให้ผู้ที่กักตัวรอดูอาการ และครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่กักตัวจะต้อง แยกดำรงชีวิตในห้องส่วนตัว แยกรับประทานอาหาร ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว ในการเข้าห้องน้ำ หรือ แยกใช้ห้องน้ำส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของปะปนกับบุคคลในครอบครัว ผู้กักตัวสามารถขอรับถุงยังชีพได้ที่สภากาชาดไทย หรือเหล่ากาชาดจังหวัด/เหล่ากาชาดอำเภอ

สำหรับการดำรงชีวิตในช่วง 14 วัน โดยประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ ขณะนี้จังหวัดลำพูน ได้เริ่มมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ที่กักตัวแล้ว ส่วนผู้กักตัวรายใดที่ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่สามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสายด่วน 1669 เพื่อรับ–ส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวที่มีมาตรฐาน จังหวัดลำพูนได้จัดเตรียมไว้แล้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า ด้านการเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ได้เพิ่ม เตียงรองรับผู้ป่วย อีก 10 เตียง ทำให้โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 141 เตียง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา และมีผลตรวจเชื้อล่าสุดยืนยันผลเป็นลบ จะเริ่มทยอยกลับบ้าน ในวันที่ 22 เมษายนนี้ เพื่อเฝ้าระวังอาการพร้อมกักตัวจนครบ 14 วัน ส่วนผู้ที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลสนาม คณะแพทย์จะให้การรักษาอย่างเต็มที่ ทั้งร่างกาย และจิตใจ ทางโรงพยาบาลลำพูน มีปริมาณเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ ขณะเดียวกันยังมีการจัดทีมจิตแพทย์ดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ส่วนการดำเนินมาตรการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง อาทิ พนักงานสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันและคัดกรองอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากที่พักอาศัย งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น