อ.สูงเม่น โล่งอกไปอีกเปลาะ ตรวจกลุ่มเสี่ยงด้วยรถชีวนิรภัย 600 ราย พบเพียง 1 ราย ผู้ที่ไม่พบอย่าชะล่าใจต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุุมโรคอำเภอสูงเม่น (ศปก.อ.สูงเม่น) สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำชำ นำโดย นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายสันติ บุญดา ผช.สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น รพ.สต.น้ำชำ รพ.สต.ร่องเสี้ยว เจ้าหน้าที่อบต.น้ำชำ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าปฏิบัติการหลังจากทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ณ โรงเรียนชุมชนบวกโป่ง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 จำนวน 600 รายพบเชื้อจำนวน 1 รายเป็นผู้ป่วยชาย อายุ 59 ปี บ้าน ต.น้ำชำอ.สูงเม่น
ผลการปฏิบัติการ ดังนี้

– รพ.สูงเม่นจัดรถพยาบาลมารับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนามกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อเวลา 13.00 น.
การสอบสวนผู้สัมผัสพบ
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 23 รายแบ่งเป็น
1. คนในวงสรรสรรค์พิเศษจำนวน 14
ผลตรวจจากรถชีวนิรภัยพระราชทานเป็นลบจำนวน 13 ราย อีก 1 รายส่งตรวจรพ.สูงเม่น
การกักตัวผู้สัมผัส ทีมได้ประเมินที่อยู่อาศัยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและให้กักตัวที่บ้านจำนวน13ราย พบไม่เหมาะสมจำนวน 1 รายจึงส่งไปสถานที่กักตัวจังหวัดแพร่ (LQ)

2. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคนในครอบครัวจำนวน 9 ราย ส่งไปกักตัวสถานที่กักตัวจังหวัดแพร่(ร.ร.น้ำเงิน) จำนวน 3 รายเพราะสภาพที่กักตัวที่บ้านไม่เหมาะสม
3. ผู้มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 33 ราย ซึ่งได้ให้สังเกตอาการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T
– กรณีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 29 จังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางมาในพื้นที่ ม.4 ต.น้ำชำ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้ตรวจสอบแล้วเป็นเป้าหมายเดียวกันกับไทม์ไลน์วันที่ 10 เมษายน 2564 ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 18 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวน 2 ราย(นักร้องในงาน)กำลังติดตามตัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น