เชียงใหม่เปิด Hospitel แห่งที่ 2 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการไปพักรักษาตัวต่อ

โรงพยาบาลเทพปัญญา ร่วมกับโรงแรมอโมราท่าแพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องพักเป็น Hospitel เป็นทางเลือกรับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ช่วยบรรเทาภาระโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม โดยสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยโควิด – 19 ในระยะพักฟื้นของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการให้บริการของ Hospitel ที่โรงแรมอโมราท่าแพ จะมีทีมแพทย์และพยาบาลประจำที่ Hospitel ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยติดตามและสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ผู้เข้ารับบริการจะสามารถได้รับสิทธิตามความคุ้มของของกรมธรรม์ที่ท่านได้ทำไว้ นอกจากนี้ ภายในห้องได้มีการจัดการและดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความเป็นส่วนตัว สะดวกสบายและปลอดภัย รวมทั้งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น ปรอทวัดไข้ดิจิตอล เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล และอุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งภายหลังจากครบระยะการพักฟื้นสามารถนำกลับบ้านได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น