คนแพร่หนาวต่อพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย เป็น 60 ราย อ.เมือง มาที่ 1 อ.สองไข่ยังไม่แตก

ผู้สื่อข่าวรายงานผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่ วันที่ 21 เมษายน 2564 เพิ่มมาอีก 5 ราย จากเมื่อวานวันที่ 20 เมษายน 2564 จำนวน 55 ราย สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ วันที่ 21 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเป็น 60 ราย โดยแยกตามอำเภอ ดังนี้

อ.เมือง 32 ราย อ.สูงเม่น 12 ราย อ.เด่นชัย 3 ราย อ.วังชิ้น 2 ราย อ.ลอง 7 ราย อ.ร้องกวาง 2 ราย อ.หนองม่วงไข่ 1 ราย อ.สอง ยังเหนียวไข่ไม่แตก ไม่พบผู้ป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าต้องลุ้นผลตรวจในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกหลายราย และจะมีการแถลงไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมทั้งคำสั่งและประกาศของ จ.แพร่ วันนี้วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.โดย เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์ สสจ.แพร่ และ ทพญ.ขวัญหทัย มงคล ที่ สสจ.แพร่ และผ่าน facebook live ของ สสจ.แพร่ เชิญติดตามรับฟังได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น