คำแนะนำการปฏิบัติตัว รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.สนาม มช. สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ไม่จําเป็นต้องกักตัว แต่ขอให้เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องพบปะหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น

3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ รวมทั้ง ก่อนและหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น

4. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร และแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น

5. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก

6. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

7. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 14 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล

8. ทำความสะอาดของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ที่สวมใส่ระหว่างการนอนที่โรงพยาบาล ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60 – 90 องศา

9. หลีกเลี่ยงการโดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ขึ้นเครื่องบิน รถประจำทาง รถไฟ รถตู้ เป็นต้น เป็นเวลา 14 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล

10. กรอกข้อมูลตาม QR code ที่ได้รับ เพื่อติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาลทุกวันจนครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

11. หากมีอาการไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว

** หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่เบอร์ 053-934900, 053-934901 (9.00-16.00 น.) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) **

คำแนะนำออก ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น