ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับ จนท.ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดนาแก สภ.งาว จ.ลำปาง

วันที่ 21 เม.ย.2564 เวลา 11.30 น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย,พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ด่านตรวจยาเสพติดนาแก สภ.งาว จ.ลำปาง พบ พ.ต.อ.สมชาย สุรินทชัย ผกก.สภ.งาวฯ และ พ.ต.ท.วรชัย วังลัยคำ รอง ผกก.ป. พร้อมพวก อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้กำชับและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1.การจับกุมยาเสพติด ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ ให้มีการวิเคราะห์เส้นทางและปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับเวลา และตั้งจุดตรวจในเส้นทางเลี่ยงด่าน (frog jump) เพื่อให้การปฏิบัติของด่านตรวจมีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การตั้งจุดตรวจให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนด้วย

2. กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ หรือจับกุม ให้ปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ ใช้ความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ


3.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบ และใช้กริยาวาจาที่เป็นมิตรต่อประชาชน


4.เพิ่มความเข้มในการสกัดกั้นคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าว


5. กำชับการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 “ D-M-H-T-T ” ได้แก่ การเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัส สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิหรือตรวจหาเชื้อโรค และติดตั้งและใช้แอป “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ได้มอบของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น