รพ.สนาม ชม.2 เริ่มทยอยส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาจนหายเป็นปกติ กลับบ้านประเดิม 2 คนแรก 21 เมษายน นี้

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า ตามที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม ชม. 2 ( หอพักหญิง 5 มช.) มาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้ สามารถรักษาผู้ป่วยหายเป็นปกติ และสามารถส่งกลับได้แล้ววันนี้ (21 เมษายน 2564 ) จำนวน 2 ราย และจะเริ่มทยอยส่งกลับบ้านได้ทุกวันหลังจากนี้ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาตัวที่ รพ สนาม ชม. 2 จำนวน 341 คน

สำหรับมาตรการในการดูแลตัวเองหลังจากกลับบ้าน คณบดีฯให้คำแนะนำ 11 ข้อ เพื่อให้ผู้หายเป็นปกติ นำไปปฎิบัติได้ดังนี้
1.ไม่จําเป็นต้องกักตัว แต่ขอให้เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)
2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องพบปะหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น
3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ รวมทั้ง ก่อนและหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น
4.ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร และแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
5.ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก
6.ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
7.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 14 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล
8.ทำความสะอาดของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ที่สวมใส่ระหว่างการนอนที่โรงพยาบาล ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60 – 90 องศา
9.หลีกเลี่ยงการโดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ขึ้นเครื่องบิน รถประจำทาง รถไฟ รถตู้ เป็นต้น เป็นเวลา 14 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล
10.กรอกข้อมูลตาม QR code ที่ได้รับ เพื่อติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาลทุกวันจนครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
11.หากมีอาการไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในท้ายที่สุด คณบดีฯ ขอให้ผู้ปกครองและครอบครัว มั่นใจได้ว่า ผู้ที่กลับบ้าน คือพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว ไม่จำเป็นต้องแยกตัว หรือกักตัวเพิ่ม แต่ปฏิบัติตัวตามหลักเกณฑ์ การป้องกันการติดเชื้อที่ให้ไว้ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้มั่นใจว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดูแลทุกคน ด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ ตามมาตรฐานสากล

( หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร. 053-934900 และ 053-934901ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ )

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น