เร่งแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด รพ.แม่สะเรียง และ รพ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นอภ.แม่สะเรียง และกิ่งกาชาดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิดมอบให้ รพ.แม่สะเรียง และ รพ.สบเมย เพื่อไว้รับมือการระบาดของโรคโควิด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดในพื้นที่ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 350 ชุด หน้ากาก face. shield จำนวน 200 อัน ให้แก่ รพ.แม่สะเรียง และ รพ.สบเมย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

การแจกวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธา ให้การช่วยเหลือเหล่าการชาด อ.แม่สะเรียง ทั้งนี้ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียงล่าสุด พบผู้ป่วยโรคโควิด เพิ่มอีก 1 ราย รวมมียอดสะสมของ จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 31 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น