ส.ส.แพร่ เขต 1 ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม จ.แพร่ ทำงานต้านโควิด 19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ เขต1 มีความความห่วงใยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยในวันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2564 ทะลุไปถึง 60 รายแล้ว
ในพื้นที่จังหวัดแพร่มีการใช้สถานที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านนาตะวันออก (กอเปา) อ. เมืองแพร่ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละมาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 จึงได้มอบหมายให้ทีมงานเดินทางไปมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด เพื่อการบริโภคและเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ส.ส.แพร่ เขต 1″ดูแลห่วงใย ใส่ใจประชาชน”เสมอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น