โรงพยาบาลสวนปรุง ขอขอบคุณร้าน Bar Ra Bo คาเฟ่ & เรสเตอรองท์ ในโอกาสมอบชุด Disposable Coverall จำนวน 100 ชุด

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา หัตถสิน
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ รับมอบชุด Disposable Coverall จำนวน 100 ชุด จากร้าน Bar Ra Bo คาเฟ่ & เรสเตอรองท์ เพื่อใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น