(มีคลิป) แพร่ แถลงข่าวไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ห่วงมีวงรอบที่ 3 เกิดขึ้น

เมื่อบ่ายวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จ.แพร่ น.พ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ เภสัชกร เด่น ปัญญานันท์ รองนายแทพย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงขวัญหทัย มงคล ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับสถิติผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 เพิ่มมาอีก 5 ราย จากเมื่อวานวันที่ 20 เมษายน 2564 จำนวน 55 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ วันที่ 21 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 รายรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเป็น 60 ราย โดยแยกตามอำเภอ ดังนี้ อ.เมือง 32 ราย อ.สูงเม่น 12 ราย อ.เด่นชัย 3 ราย อ.วังชิ้น 2 ราย อ.ลอง 7 ราย อ.ร้องกวาง 2 ราย อ.หนองม่วงไข่ 1 ราย อ.สองยังเหนียวไข่ไม่แตกไม่พบผู้ป่วย Timeline ผู้ป่วย covid-19 รายใหม่ของจังหวัดแพร่ จำนวน 5 ราย (รายที่ 55 – 60) ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายที่ 56 เพศหญิง อายุ 30 ปี พนักงานบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิลำเนาตำบลบ้านปิน ใกล้ชิดกับผู้ป่วย พ่อ ผู้ป่วยรายที่ 45 ผู้ป่วยรายที่ 57 เพศชายอายุ 33 ปี อาชีพข้าราชการ ภูมิลำเนา ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ สัมผัสใก้ชิดกับผู้ป่วยซึ่งเป็น พี่ส่าวที่ จ.เชียงราย รายที่ 58 เพศชาย อายุ 59 ปี ชีพรับจ้างทั่วไป ภมิลำเนา ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สัมผัสใกล้ชิดกะบผู้ป่วยรายที่ 31 ของ อ.สูงเม่น รายที่ 60 อายุ 54 ปี เพศหญิง อาชีพข้าราชการ ภูมิลำเนา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยรายที่ 15 ลูกสาว

รองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่พบในแต่ละรายนั้นส่วนใหญ่ยังพบว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว พ่อแม่ลูก ที่น่าเป็นห่วง คือขณะนี้มีวงรอบผู้ป้วยเริ่มมีวงที่ 3 คือ ผู้ป่วยรายที่ 58 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น ติดมาจาก ผู้ป้วยรายที่ 31 สำนักงานสาธารณสุขจ.แพร่ขอเน้นย้ำว่า ท่านใดที่คิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ควรจะต้องกักตัวปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด บางครั้งการตรวจหาเชื้อครั้งแรกครั้งสอง ไม่พบก็มี ไปพบครั้งที่ 3 เช่นที่จังหวัดแห่งหนึ่งไปพบครั้งที่ 5 เกือบจะครบการกักตัวครบ 14 วันแล้วจึงขอความร่วมมือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆกักตัวให้ครบตามกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น