โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูกให้กับประชาชน

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ออกมาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูกให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงระบาดของโรคโควิท 19 ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับทหารพันธุ์ดี โครงการทหารพันธุ์ดีจังหวัดน่าน โดย มณฑลทหารบกที่ 38  ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่2 และ กรมทหารพรานที่ 32   ได้จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ในราคาถูกให้กับประชาชน  ประกอบด้วย ไขไก่  จำหน่ายแผงละ 85 บาท  ไข่เป็ด จำหน่ายแผงละ 100 บาท และผักปลอดภัย กิโลละ 20 บาท  อาทิเช่น ผักเชียงดา  ผักบุ้ง มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือยาว ตะไคร้ เป็นต้น โดยจัดรถพุ่มพวง หรือตลาดสดเคลื่อนที่


โดยตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ และในพื้นที่ชุมชน โดยหมุนเวียน ออกจำหน่ายให้ชุมชนในพื้นที่บริเวณชุมชนรอบค่าย ต ในเขต อำเภอเมืองน่านเมือง และในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนให้ได้รับประทานไข่ ผักสด ที่สะอาด มีความปลอดภัย และราคาถูก
ทั้งนี้  ประชาชน ได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  และขอบคุณโครงการทหารพันธุ์ดี และทหารในพื้นที่ ที่ได้นำสินค้าทางการเกษตร นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูก

นายประดิษฐ์ หนองคำ กล่าวว่า รู้สึกดี ที่ได้ทานผักปลอดสารพิษ ไม่มีโรคภันไข้เจ็บไม่ก่อเกิดเป็นโรคมะเร็ง
ทางด้านคุณ พิสมัย กล่าวว่ารู้สึกดี ที่ได้ผักปลอดสารพิษ และมาบริการขายถึงสถานที่ ยิ่งสถาณการณ์โควิด 19 จะได้ไม่มีความเสี่ยงในการไปตลาดและมีผักให้เลือกหลายอย่าง อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น