อธิการบดีนำบุคลกร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 เมษายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) พ.ศ.2564 ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย – พ่อปู่เทพนครราช มทร.ล้านนา โดยอธิการอธิการบดีเป็นประธานถวายเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยอันได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัยและองค์พ่อปู่พระภูมิเทพนครราช ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สืบทอดประเพณีอันดีงามนี้มาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยตามความเชื่อของประเพณีล้านนา

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการจัดพิธีในสถานที่โล่งแจ้งและจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้าเป็นคณะผู้บริหารและช่วงสาย เป็นบุคลากร โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน และมีการจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 (Covid-19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น