แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว หวั่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้มงวดมาตรการ กำหนดเงื่อนไขการขนสินค้าเข้า-ออกด่านชายแดน

วันที่ 22 เม.ย. 64 ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ผู้สื่อข่าวายงานว่า แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว มีประกาศให้รถส่งสินค้าขนถ่ายสินค้าที่หน้าด่าน รถบรรทุกที่เปลี่ยนหัวลากไม่ได้ให้หยุดชั่วคราว และงดนำเข้าของสด ผัก ผลไม้ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการประกาศในเช้าวันนี้

โดยแขวงบ่อแก้ว มีประกาศว่า 1.หยุดการเดินทางเข้า-ออก ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ระหว่างจังหวัดหาจังหวัด ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดเข้ามาแขวงบ่อแก้วอย่างเด็ดขาด นับแต่วันที่ 21 เมษา 2021 เป็นต้นไป (ถ้ามีความจำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันจากคณะเฉพาะกิจต้นทางที่ตนเดินทางมา)

2.สำหรับรถขนส่งสินค้าทุกประเภท ให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ด่านเท่านั้น (ฉางภาษี) และไม่อนุญาตให้เข้ามาในตัวเมืองห้วยทราย สำหรับรถขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายของได้ เช่น รถน้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ให้หยุดนำเข้าชั่วคราวจนกว่าจะมีการแจ้งจากคณะชุดเฉพาะกิจ ควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการห้ามนำเข้าสินค้าประเภทอาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็งทุกประเภท พืชผักต่างๆ จากต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามประกาศคำสั่งดังกล่าวเพิ่งออกทำให้ทางพื้นที่รอความชัดเจนเรื่องมาตรการควบคุมจึงผ่อนผันให้วันนี้จึงมีการขนส่งสินค้าได้อยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสอบถามชิปปิ้งหน้าด่านทำให้ทราบว่า คนขับรถ และชิปปิ้งหลายรายที่มาเปิดตู้ผลไม้ขาออกเพื่อตรวจสินค้าและเอ็กซเรย์ ในวันนี้ยังไม่ทราบประกาศของแขวงบ่อแก้ว แต่ในวันนี้ ( 22 เม.ย.) ชิปปิ้งคนไทย ที่ทำเรื่องนำของออก ที่เป็นสินค้าส่งออก พวกรถขนน้ำมัน วัสดุก่อสร้าง ขนผลไม้ คือ ทุเรียนที่กำลังทำเรื่องหน้าด่าน ได้รับการแจ้งจากชิปปิ้งฝั่งลาวว่าของที่เข้าด่านวันนี้ได้รับการผ่อนผันให้เร่งส่งไปวันนี้ โดยวันพรุ่งนี้จะใช้บังคับตามประกาศใหม่แล้ว ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขนด้วยตู้คอนเทรนเนอร์สามารถยกวางเปลี่ยนหัวลากที่จุดเปลี่ยนถ่านหน้าด่านลาวก็ไม่มีปัญหา ยังสามารถขนส่งได้

ในด้านการสินค้าขาออก นายเสนอ เม้าชุมแชง อายุ 61 ปี คนขับรถสินค้าทุเรียนกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าชายแดนอย่างไม่ ไม่เฉพาะผู้ค้าหรือคนขับรถยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เป็นผู้ปลุกและจำหน่ายสินค้าด้วย หากคำสั่งดังกล่าวบังคับยาวนาหรือไม่สามารถขนส่งได้พวกตนต้องลำบากแน่ๆ เพราะลำพังทุกวันนี้การที่จะเงินหมื่นนั้นลำบากมาก ยิ่งหากไม่สามารถขนส่งได้คงไม่มีเมียได้แน่นอน

เช่นเดียวกับ นายสุธรรม ปิ่นทอง คนขับรถขนส่งพืชผักสดและผลไม้ทั่วไป กำลังมารับส้มที่เป็นสินค้าผ่านแดนจากจีน กล่าวว่า ปกติการขนส่งสินค้าข้ามแดนก็มีความลำบากอย่างมาก เนื่องจากทางการลาวมีการเข้มงวดอย่างมาก มีการควบคุมไม่ให้พนักงานขับรถลงพื้นที่ให้ซิปปิ้งเดินเอกสาร มีการตรวจคัดกรองคนขับรถ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนั่งไปกับรถและอยู่ในพื้นที่ไม่ถึงชั่วโมง ส่งหรือรับสินค้าก็กลับ เรียกได้ว่าแทบไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคด้วยซ้ำ การส่งสินค้าชายแดนจึงไม่น่ากังวลจึงไม่ควรปิดด่าน หากปิดยิ่งมีผลกระทบเพราะทำให้การค้าทั้งไทย สปป.ลาวและจีนจะได้รับผลกระทบทั้งหมด รวมไปถึงผู้ผลิตเช่นเกษตรด้วย ขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าใน

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางการลาวไม่ได้ปิดด่าน เพียงแต่เข้มงวดในการเข้าออก ที่ไม่ต้องการให้คนขับไทยเข้าไปในลาว เกินกว่าหน้าด่าน ซึ่งชิปปิ้งไทยหลายรายกำลังเช็คข่าวว่าเงื่อนไขใหม่นี้เขาจะหาทางออกกับการนำสินค้าเข้าออกได้อย่างไรกับทางชิ้ปปิ้งลาวอีกครั้ง และหวังว่าจะทำให้อุปสรรคการขนส่งนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น