อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้ตำบลได้จัดหาสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่/หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุุมโรคอำเภอสูงเม่น(ศปก.อ.สูงเม่น) ได้สั่งการศปก.ตำบลได้จัดหาสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมสำหรับการกักตัว
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลร่องกาศ นำโดยนางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น รพ.สต.ร่องกาศ รพ.สต.ปงพร้าว กำนันผญบ. อสม. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
– ร่วมกันพิจารณาสถานที่กักตัวที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่สามารถกักตัวได้ 50 ราย คือ ร.ร.บ้านแม่สายดอนทัน
– เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแพร่เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่32) และคำสั่งจังหวัดแพร่ที่1130/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่(ฉบับที่36) โดยให้จัดชุดลาดตะเวนในพื้นที่เริ่มเวลา16.00-22.00น. เริ่มวันที่22 เมษายน2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายการใช้แอพพลิเคชั่น Home Quarantine ในการติดตามการกักตัวผู้เสี่ยงสูง
…………ในวัน้เดียวกันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลร่องกาศ นำโดยนางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น รพ.สต.น้ำชำ กำนันผญบ. อสม. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
– ร่วมกันพิจารณาสถานที่กักตัวที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่สามารถกักตัวได้ 3 แห่ง คือ 1.ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 30 ราย 2. ศูนย์เด็กเล็ก อบต.น้ำชำ จำนวน 30 ราย 3. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว หมู่ 14 จำนวน 50 ราย
– เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแพร่เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่32) และคำสั่งจังหวัดแพร่ที่1130/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่(ฉบับที่36) โดยให้จัดชุดลาดตะเวนในพื้นที่เริ่มเวลา16.00-22.00น. เริ่มวันที่22 เมษายน2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย การใช้แอพพลิเคชั่น Home Quarantine ในการติดตามการกักตัวผู้เสี่ยงสูง

ร่วมแสดงความคิดเห็น