(มีคลิป) วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง เชิญชวนฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา ทางออนไลน์ ให้ชาวพุทธได้นำธรรมะมาใช้ ในช่วงโควิด 19 กำลังระบาด

พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่วัดพระธาตุช่อแฮ ได้ประกาศปิดวัด ระหว่างวันที่ 18-30 เม.ย. 64 พร้อมทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดไปทุกจุดนั้น ระหว่างการปิดวัด ทางวัดไม่ได้ปิดในด้านศาสนกิจ ยังมีการเทศนา เจริญจิตตภานาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ให้พุทธศาสนิกชนทางออนไลน์ FACEBOOK LIVE และ You Tube วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อให้ชาวพุทธได้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันขณะนี้ เพื่อลดความวิตกกังวล ซึ่งได้สอดแทรกการไม่ประมาท การป้องกันดูแลตนเองและคนรอบข้างในช่วงโควิด 19 กำลังระบาดอยู่ มีตารางกำหนดการดังนี้ ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา ทุกวัน ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวัน โดยพระโกศัยเจติยารักษ์, ดร.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วันจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐ น.พุทธธรรม กำเมือง พระธรรมเทศนา พื้นเมืองเหนือ ธรรมชาตาประจำวันเกิด, เดือนเกิด, ปีเกิด แสดงโดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ.ดร. วันอังคาร เวลา ๑๕.๓๐ น. บันทึกความทรงจำ ประมวลกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของวัด ในอดีตที่ผ่านมา วันพุธ ทำบุญออนไลน์ เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วม บำเพ็ญบุญทานมัย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ ถาวรวัตถุ ภายในวัด วันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐ น. พุทธธรรม กำเมือง พระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ ธรรมชาตาประจำวันเกิด, เดือนเกิด, ปีเกิด แสดงโดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ.ดร. วันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ น. บันทึกความทรงจำ ประมวลกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของวัด ในอดีตที่ผ่านมา วันเสาร์เ วลา ๑๓.๐๐ น.ทำบุญออนไลน์ ร่วมบำเพ็ญบุญทานมัย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ ถาวรวัตถุ ภายในวัด วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.บรรยายธรรม หัวข้อธรรม นิทานชาดก โดย พระมหาศาสตรา ญาณสิริ ป.ธ.๔
จึงขอเชิญุทธศาสนิกชน รับชมรับฟัง พระธรรมเทศนา สอนเจริญจิตตภาวนา ออนไลน์ FACEBOOK LIVE และ You Tube วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ทุกวันหรือรับฟังและรับชมย้อนหลัง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น