อำเภอท่าวังผา มีผู้ป่วยติดเชื้อ covid 19 ในพื้นที่ ต.ยม อ.ท่าวังผา จำนวน 5 คน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน  นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ covid 19 ในพื้นที่ ต.ยม อ.ท่าวังผา จำนวน 5 คน [บ.สบบั่ว 1 คน บ.เสี้ยว 4 คน] จึงร่วมกับ รพ.ท่าวังผา สสอ.ท่าวังผา ศปก.ตำบลยม อบต.ยมและกำนันต.ยม ลงพื้นที่เกิดเหตุดำเนินการ ดังนี้
1.ส่งตัวผู้ป่วยทั้ง 5 คน ไปรักษาตัวที่ รพ.น่าน
2.สอบสวนโรคและคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ
3.สั่งปิดบ้าน และประกาศห้ามเข้าบ้านผู้ป่วย covid 19
4.สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เฝ้าสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
+ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น