เทศบาลเมืองน่าน ออกตรวจประเมิน ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 64 เวลา 17.30 น. ทีมงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน ออกตรวจประเมิน ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
-ตลาดราชพัสดุ(กาดศรีคำ)
-ร้านครัวฮิมน้ำน่าน
-ร้านครัวกาสะลอง
-ร้านเช็คอินริมน่าน
-ร้านอาหารกู๊ดวิว
-ร้านครัวเมนูปลา สาขา2 (ปิดบริการ)
-ร้านนนท์เลิศรส
-ร้านเฮือนภูคา
-ร้านเฟรนด์บาร์ (ปิดบริการ)
-ร้านเตาถ่านหมูกระทะ
-สวนอาหารเรือนแก้ว (ปิดบริการ)
-ร้านอาหารสุริยาการ์เด้นท์
-ร้าน ศ.ปลาเผา (ซื้อกลับบ้านเท่านั้น)
-ร้านเฮือนไม้หมูจุ่ม
-ร้านบ้านบุ๋ม (ปิดบริการ)
-ร้าน ไอ้-เข้ ปังจี่ (ซื้อกลับบ้านเท่านั้น)
-ร้านชายชื่อกานต์ (ปิดบริการ)
-ร้านรีแลกซ์ แอด น่าน (ปิดบริการ)
-ร้านครัวเมนูปลา สาขา1
– สถานประกอบการ บริเวณ ถ.ในโครงการจัดรูปที่ดิน ปิดบริการ

จากการตรวจพบว่าสถานประกอบการแต่ละแห่ง ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี

ประ

ร่วมแสดงความคิดเห็น