(มีคลิป) เปิดประมูล แมวของกลาง เครือข่าย กุ๊ก ระยอง เพจ “ทูนหัวของบ่าว” ประมูลแมวทั้ง 6 ตัว ด้วยราคา 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 เปิดประมูล แมวของกลาง เครือข่าย กุ๊ก ระยอง ตามคำสั่ง เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้ (ประเภทสิ่งมีชีวิต) ครั้งที่ 2/2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ถนนมาบใหญ่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. และมีผู้ร่วมประมูล จำนวน 9 คน

การประมูลดังกล่าวใช้เวลาประมูลทั้งสิ้น 7 นาที โดยผู้ชนะการประมูล คือ นางสาวนัชญ์ ประสพสิน หมายเลขการประมูล 001 เจ้าของเพจ “ทูนหัวของบ่าว” โดยประมูลแมวทั้ง 6 ตัว ด้วยราคา 1 แสนบาท หลังจากที่ประมูลได้ ผู้ชนะได้เดินทางไปรับแมวทั้ง 6 ตัว กลับบ้านที่กรุงเทพฯ ภายในวันเดียวกัน

 

ซึ่งแมวดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก สืบเนื่องจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด กุ๊ก ระยอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ และได้ยึดอายัดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้าน รถยนต์ รวมถึงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศทั้ง 6 ตัวไว้ชั่วคราว เป็นแมวสายพันธุ์ สก็อตติชโฟลด์ (Scottish fold) สำหรับแมวนั้น ถือเป็นทรัพย์สินประเภทสิ่งมีชีวิต ที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ หรือถ้าหน่วงช้าจะเสี่ยงต่อความเสียหาย ตามกฎหมายสามารถพิจารณานำมาขายทอดตลาดดังกล่าว


การประมูลครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดโอกาสตามกฎหมายให้ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเงินที่นำมาใช้ซื้อแมว เป็นเงินที่มาจากการค้ายาเสพติดหรือไม่ หากมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด ก็จะมีคำสั่งยกเลิกการยึด ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีญาติหรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเงินที่ใช้ซื้อแมวมาจากการค้ายาเสพติดหรือไม่ สำนักงาน ป.ป.ส. ก็ต้องยึดไว้ตามกฎหมาย และต้องดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น