วิศวฯ มอบตู้ Swab Test เสริมศักยภาพแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และทีมนักวิจัย ร่วมสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำตู้ตรวจเชื้อ Swab Test โดยใช้เทคโนโลยีความดันบวก รวมถึงตู้เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีความดันลบ          เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ทั้งนี้ต้นแบบได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาล ฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดี และ แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น