(มีคลิป) น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเเละผ้าเเพรเเดงขึ้นสรงน้ำเเละห่มพระบรมพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2564

26 เม.ย.64 (เวลา 13.00 น.) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นำน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเเละผ้าเเพรเเดงขึ้นสรงน้ำเเละห่มพระบรมพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยนำน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ เข้าร่วมสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยร่วมกับน้ำสรงพระราชทาน

พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็น 1 ใน 8 จอมเจดีย์ ของประเทศไทย และเป็นพระราชประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานน้ำสรงและผ้าห่ม พร้อมด้วยเครื่องสักการะ มาถวายองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประจำทุกปี พระธาตุหริภุญชัย เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของลำพูน มีอายุพันกว่าปี สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ เจ้าผู้ครองเมืองหริภุญชัยในอดีต

ร่วมแสดงความคิดเห็น