ร.ร.เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่ ประชุมออนไลน์วางแผนการจัดการเรียน เสริมความรู้ระบบออนไลน์

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และนางนราพร ตาคำแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ในความอุปถัมภ์ของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เพื่อหารือวางแผนการจัดเรียนเสริมความรู้ระบบออนไลน์ โครงท่อน้ำไทย ท่อน้ำใจเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น