ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พบรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 91 ราย (27 เม.ย. 64)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 91 ราย รายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่ 74-88 ส่วนผู้ป่วยรายที่ 89-91 จะแจ้งให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว
รวมพลังคนน่านร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น