‘วราวุธ’ ย้ำประชาชน คือ กำลังสำคัญรักษาป่า “อธิบดีกรมทะเล” บุกยึดพื้นที่ป่าชายเลนถูกนายทุนบุกรุก 136 ไร่ จ. สมุทรปราการ

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เนื่องจากการถูกบุกรุกทำลายและเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อกิจกรรมอื่น ยังคงพบเห็นได้ในหลายพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศได้พยายามเร่งกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า
โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าฟื้นตัวได้จากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ย้ำเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าจาก 102.49 ล้านไร่ ในปัจจุบัน เป็น 129.41 ล้านไร่ ไม่ใช่เรื่องยากหากทุกฝ่ายร่วมมือ ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 136 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมวางแผนปราบปรามการบุกรุกทุกผืนป่าชายเลนทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในวันนี้ว่า
แนวทางการรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ หัวใจสำคัญ คือ ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนในการปลูกป่าและป้องกันรักษาป่า นอกจากนี้ อีกกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การปราบปรามผู้กระทำความผิดและผู้บุกรุกผืนป่า ซึ่งที่ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนธิกำลังร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก เพื่อนำมาฟื้นฟูและเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ ผืนป่าชายเลนของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่ และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ ซึ่งตนและนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันหาแนวทางและมาตรการในการรักษาผืนป่าเดิมให้คงอยู่ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนคิดว่า มีความเป็นไปได้สูง หากพี่น้องประชาชนร่วมมือกันจริงจังเหมือนที่ผ่านมา ผืนป่าของประเทศไทยจะสามารถเพิ่มขึ้นจาก 102.49 ล้านไร่ ในปัจจุบัน เป็น 129.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศได้อย่างไม่ยากนัก ทั้งนี้ ตนอยากฝากกับพี่น้องประชาชนทุกคนไว้ว่า “ด้วยกำลังพลที่จำกัดของหน่วยงานรัฐ คงไม่สามารถลาดตระเวนและดูแลพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศกว่า 102.49 ล้านไร่ ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น พี่น้องคนไทยทุกคน คือ กำลังพลสำคัญที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลและปกป้องผืนป่าของประเทศมิให้ถูกบุกรุกทำลาย” หากพบเห็นการกระทำความผิดให้รีบประสานแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการ ก่อนที่เราจะสูญเสียผืนป่าที่เราอุตสาห์ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลจนฟื้นคืนความสมบูรณ์ และช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ส่งต่อให้ลูกหลานเราอีกหลายล้านไร่ ต่อไป นายวราวุธ กล่าวยืนยันความมั่นใจ

ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันนี้ (28 เมษายน 2564) ตน พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉลามขาว สนธิกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการกรมป่าไม้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมกว่า 30 นาย เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกครอบครอง จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 136 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในแปลงที่ 1 ถูกบุกรุกครอบครองทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและที่พัก เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา และแปลงที่ 2 มีการบุกรุกถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โดยมีการถมดินลักษณะทำท่าเรือ มีการกั้นรั้วห้ามเข้าพื้นที่ และจัดทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื้อที่ 130 ไร่ 58 ตารางวา โดยทั้ง 2 แปลง มีสภาพเป็นป่าชายเลนน้ำทะเลท่วมถึงเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกล่าวโทษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปู แล้วและตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ตนได้ให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และปกป้องผืนป่าและทรัพยากรทางทะเลในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้กำหนดแนวทางในการเร่งปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศ พร้อมใช้มาตรการทางการกฎหมายดำเนินการต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง อธิบดี ทช.กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น