นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 13

โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ น.ส.แม็กกี้ กุลยา คริสเตียน แฮนเซ่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 วันที่ 28-29 เมษายน 2564 (Online) และวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 (Onsite/Online )จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูที่ปรึกษา : ครูอัจฉริยา สมบัติปัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น